ΠΕΡΣΙΝΑ ΞΙΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ LIVE @ ROVER BAR

Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους ανεξάρτητου δίσκου, τα “Περσινά Ξινά Σταφύλια”, επιστρέφουν στο ROVER. Μετά, από 30 live εμφανίσεις από τότε, η παρέα θα είναι στα Λαδάδικα και το βράδυ της Τετάρτης, 28 του Νοέμβρη, υπόσχεται μια “γεμάτη” βραδιά..! Με ένταση, γκάζι, ιδρώτα, χορό και άγνωστο τέλος… 

Τα λέμε εκεί λοιπόν!!!

Άλλα σχετικά άρθρα:

Comments

virgil 22-08-2014, 22:55

.

tnx for info!

Ronald 23-08-2014, 03:42

.

thanks.

Armando 24-08-2014, 01:04

.

сэнкс за инфу!!

Max 26-08-2014, 14:44

.

thanks for information!!

Bradley 17-11-2014, 00:40

.

tnx for info.

Reginald 18-11-2014, 10:27

.

ñïñ!

clifton 20-11-2014, 06:30

.

áëàãîäàðåí!

shaun 20-11-2014, 15:48

.

thanks!!

alberto 20-11-2014, 16:53

.

ñïñ!

luis 21-11-2014, 01:21

.

áëàãîäàðñòâóþ!!

joshua 22-11-2014, 08:07
Willie 26-11-2014, 12:27

.

áëàãîäàðåí!!

stephen 28-11-2014, 10:31

.

ñïñ!

Dave 28-11-2014, 14:21

.

áëàãîäàðñòâóþ!!

allen 30-11-2014, 19:53

.

thank you.

ronald 01-12-2014, 13:03

.

ñïñ.

cory 11-12-2014, 03:03

.

áëàãîäàðåí.

Eduardo 12-12-2014, 16:34

.

ñýíêñ çà èíôó.

julius 13-12-2014, 22:14

.

áëàãîäàðåí.

Mark 17-12-2014, 14:24

.

ñïàñèáî çà èíôó.

Vincent 18-12-2014, 03:08
tony 19-12-2014, 17:16

.

good info.

adam 25-12-2014, 04:24

.

ñïàñèáî çà èíôó.

Herbert 25-12-2014, 18:01
bruce 26-12-2014, 05:39

.

áëàãîäàðñòâóþ!!

lloyd 15-01-2015, 10:02

.

tnx for info.

Dustin 17-01-2015, 02:05

.

áëàãîäàðþ!!

Robert 17-01-2015, 13:06

.

áëàãîäàðþ!

warren 18-01-2015, 09:19
John 19-01-2015, 17:34

.

ñïàñèáî!!

terry 20-01-2015, 02:09

.

ñïñ!!

Jordan 20-01-2015, 03:30

.

ñýíêñ çà èíôó!

Brad 20-01-2015, 04:03
calvin 21-01-2015, 12:21
Curtis 22-01-2015, 05:26

.

áëàãîäàðñòâóþ.

byron 22-01-2015, 05:58

.

áëàãîäàðåí!!

johnnie 22-01-2015, 06:30

.

hello!!

Orlando 22-01-2015, 07:01

.

ñïñ çà èíôó!!

dale 23-01-2015, 13:55

.

ñïàñèáî çà èíôó!

Luke 24-01-2015, 12:51

.

thanks!

Gene 24-01-2015, 19:16

.

ñïñ!!

Darryl 25-01-2015, 20:32

.

ñïñ çà èíôó.

Gilbert 28-01-2015, 13:23

.

ñýíêñ çà èíôó.

nathaniel 28-01-2015, 16:50

.

ñïñ çà èíôó!!

Hector 31-01-2015, 05:33

.

ñïàñèáî çà èíôó.

Cory 01-02-2015, 09:31

.

good info.

mitchell 02-02-2015, 00:26

.

ñïàñèáî çà èíôó!!

Milton 02-02-2015, 10:01

.

hello!!

Jeremiah 03-02-2015, 14:59

.

good info!

Clyde 03-02-2015, 15:30
jeffrey 04-02-2015, 09:59

.

ñïàñèáî!!

corey 06-02-2015, 19:48

.

thank you!

kurt 07-02-2015, 12:11

.

hello!!

marcus 07-02-2015, 20:38

.

ñïàñèáî çà èíôó!

Eduardo 08-02-2015, 01:23

.

ñïñ çà èíôó!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.